Vidaus ekspozicija ,,Mitologija“

Žmogus,  kuriamos kultūros cikle, ko gero, yra didžiausią įtaką  turintis aplinkos elementas. Kultūros vertybės, požiūris į supančią aplinką bei gamtos elementus formuojasi daugybę metų ir yra perduodama iš kartos į kartą. Viena iš vykdomų funkcijų – šviečiamoji.

Regioniniame parke yra nemaža vietovių bei objektų, kurių atsiradimą ir gyvavimo svarbą atskleidžia mitologinės ir istorinės sakmės. Jose vykstančiuose įvykiuose, veikėjų veiksmuose ar žodžiuose slypi iš gilios praeities atėjusios vertybės, požiūris į gamtą, kurios prieglobstyje žmogus gyvena. Tai tapo pagrindu Sirvėtos regioninio parko lankytojų centre įrengti vidaus ekspoziciją ,,Mitologija“. Tai yra mūsų kultūros dalis, kurioje atsiskleidžia iš praeities paveldėta pasaulėžiūra, išryškėja vertybės, kurios vis dar ryškios ir šiandien. Mitologija tai tik noras paaiškinti natūralius gamtoje vykstančius procesus, nemažai kurių seniau atrodė paslaptingi ar gąsdinantys.

Mus pasiekusioje tautosakoje atskleidžiamas ryšys su gamta, pasaulėjauta. Tai galime panaudoti kaip ilgą laiką gyvuojančią, pasiteisinusią  edukacinę priemonę.