Kultūros pasas – priemonė, leidžianti moksleiviams valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose: spektakliuose, koncertuose, parodose ir kitose pažintinėse bei edukacinėse kultūros veiklose. Priklausomai nuo amžiaus grupės, moksleiviai kultūros ir meno paslaugomis gali pasinaudoti dalyvaudami kartu su klase ar grupe, o nuo 16 metų paslaugomis gali pasinaudoti ir individualiai. Kultūros paso programa pradėta įgyvendinti 2018 metais. Jos tikslas – ugdyti mokinių savarankiško kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius užtikrinant kokybiškų kultūros ir meno paslaugų prieinamumą mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas, lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje mokiniams, besimokantiems pagal užsienio valstybės formaliojo švietimo programas, ir Europos mokyklų mokiniams, besimokantiems pagal lietuvių kalbos programas. Šiuo metu Sirvėtos regioninio parko grupė įgyvendina dvi kultūros paso programas.

EKSKURSIJA ,,MITOLOGIJOS SLĖPINIŲ TAKAIS"

Ekskursija „Mitologijos slėpinių takais“ pradedama Sirvėtos regioninio parko lankytojų centre, kurio pagrindinė vidaus ekspozicijos tema – mitologija. Informaciją apie esmines mitologijos sąvokas, baltų dievų pavadinimus, simbolių reikšmes ekskursijos dalyviai sužino savarankiškai naudodamiesi ekspozicijoje esančiais informaciniais terminalais, klausydamiesi sakmių įrašų, žaisdami mokomuosius žaidimus, skaitydami simboliais užšifruotus tekstus ir pan. Ekskursijos vadovas gali padėti, rekomenduoti, kurias užduotis mokiniams atlikti pagal jų poreikius.

Vėliau, susipažinę su mitologijos esme, kartu su ekskursijos vadovu aptarę savarankiškai surinktą informaciją iš lankytojų centro vidaus ekspozicijos ir atlikę konkrečias užduotis, dalyviai kviečiami keliauti į senąjį Šventos mišką, kuriame įrengtas pažintinis takas mitologijos tema. Jame mokiniai aplanko 17 akmeninių skulptūrų baltų dievams. Pirmiausiai kiekvieną skulptūrą dalyviai analizuoja savarankiškai, t. y. aptaria ir įvertina tai, ką mato ir paaiškina, kaip supranta dievų pavadinimus bei jų vaizdavimą skulptūroje. Vėliau išklauso ekskursijos vadovo tikslesnio paaiškinimo apie autorių darbus ir sieja su savuoju asmeniniu supratimu, diskutuoja. Mitologinio tako ilgis – 1,3 km. Ekskursijos metu dalyviai taip pat turi galimybę pabūti natūralios gamtos apsuptyje, o ekskursijos pabaigoje gali groti lauko muzikos instrumentais. Prie tvenkinio visi drauge užbaigia kelionę po mitologijos pasaulį. Ši ekskursija skirta 3-6 klasių mokiniams. Vienoje grupėje gali dalyvauti nuo 10 iki 25 moksleivių.

EDUKACINĖ PROGRAMA ,,ŽINUTĖ IŠ AVILIO"

Edukacinė programa „Žinutė iš avilio“ skirta 1-4 klasių mokiniams. Edukacinės programos metu mokiniai susipažįsta su bitininkavimo tradicijomis ir būdais, įvairiomis iki šių dienų naudojamomis priemonėmis, natūralaus vaško naudojimo galimybėmis. Programos dalyviai nagrinėja žmogaus ir bitės ryšį bei sužino, kad bitės yra unikalus bendruomeninio gyvenimo pavyzdys gamtoje. Mokiniai didžiąją užsiėmimo dalį įtraukiami į praktines pažinimo užduotis (tyrinėja bitę pro mikroskopą, žiūri vaizdinę medžiagą, matuojasi bitininko kostiumą, išbando kai kurias bitininko darbo priemones, lieja natūralaus vaško žvakeles, tyrinėja avilių struktūrą, lankosi Liepų pavėsinėje). Šioje edukacinėje programoje kviečiamos dalyvauti moksleivių grupės nuo 10 iki 20 asmenų.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Sirvėtos regioninio parko grupės siūlomos Kultūros paso programos organizuojamos ištisus metus. Tad siūlome planuoti pažinti kultūrą kartu su moksleiviais ir jiems sudaryti sąlygas mokytis kitokioje erdvėje. Lauksime atvykstančių į Sirvėtos regioninio parko lankytojų centrą ir gamtos mokyklą!